Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Άρθρα- Απόψεις

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


 Α. Καμμάς: "The Domesday Book ή το εθνικό κτηματολόγιο στη Μεσαιωνική Αγγλία"

Στ. Φραγκόπουλος: " Ο φιλόσοφος Επίκουρος"

Ε. Αλεξανδρή: " Υφάνσιμες ύλες και υφάσματα στην Ευρώπη του 1500 - 1600"

Δ. Χανιώτης: "Μεταβολικό σύνδρομο"

Ν. Χιωτίνης: "Η τέχνη, η φυσική και η εικόνα του κόσμου"

Στ. Φραγκόπουλος: "Ημέρα των bloggers και των blogs"


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i13.981

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.