Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο “Ενέργεια”

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i13.979

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.