Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Φοιτητικά νέα: Αθλητισμός- Πτυχιακές εργασίες φοιτητών

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Φοιτητικά νέα

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i12.972

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.