Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Άρθρα- Απόψεις

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Ι. Δ. Μπουρής: "Εκπαίδευση και ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διεύρυνσης"

Ν. Χιωτίνης: "Περί της υποχρεώσεως της πολιτείας έναντι των ΤΕΙ"

Ι. Χάλαρης: "ΤΕΙ -βήμα σημειωτόν- θα κάνουμε κάτι;"

Α. Λάγιου, Μ. Στοϊκίδου: "Ο Επισκέπτης Υγείας στη Δημόσια Υγεία"

Γ. Κοντογιώργης: "Η γνώση της μεγάλης κοσμοσυστημικής κλίμακας και ο νέος ρόλος του πανεπιστημίου"

Μ. Μπρατάκος: "Αλλεργιογόνα τρόφιμα και επιπτώσεις στην υγεία"


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i12.967

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.