Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Εκπαίδευση: Άρθρα- Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Ι. Κάτανος: "Οι ατέλειες και τα προβλήματα του νόμου 3549/2007 για την εφαρμογή του στα ΤΕΙ, Προτάσεις" Χ.

Φράγκος:"Προτάσεις για την αναβάθμιση των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και την βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τμήματα των χωρών"

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ΤΕΙ-Α


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i12.966

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.