Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Ημερολόγιο εκδηλώσεων- Εκδηλώσεις του ΤΕΙ-Α

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Το ερευνητικό πρόγραμμα Αρχιμήδης στο ΤΕΙ Αθήνας- Ομότιμοι καθηγητές- Συμμετοχή του ΤΕΙ-Α στις εκδηλώσεις του ΙΚΥ για τα 20 χρόνια ERASMUS- Ημερίδα ""Το παρόν και το μέλλον της Ξένης Γλώσσας στα ΤΕΙ - Το θεσμικό πλαίσιο του κλάδου - Το Συνταξιοδοτικό”- Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή- Ημερίδα του Γραφείου Φύλου και Ισότητας του ΤΕΙ-Α ""Φύλο, Παγκοσμιοποίηση και Αγορά Εργασίας”- Εκδήλωση του ΓΔΜ του ΤΕΙ Αθήνας- 11η Ολομέλεια της Συντονιστικής Επιτροπής των ελληνικών ΤΕΙ στη Θεσσαλονίκη- Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της ΣΑΕΤ- Εκδόσεις του ΤΕΙ Αθήνας- Οι Καλλιτέχνες μας παρουσιάζουν...

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i11.956

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.