Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

26ο Urban Data Management Symposium "Design of Multiscale Cartographic Databases: The Greek case”

Δήμος Πανταζής

Περίληψη


...Η εργασία μετά από σχετική κρίση από ειδική επιτροπή ανακηρύχθηκε σαν μία από τις δώδεκα καλύτερες του Συνεδρίου που είχε πάνω από εκατό συμμετοχές από πολλά κράτη από όλο τον κόσμο...

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i11.951

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.