Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Εκπαίδευση: Κ. Οικονόμου: “Ο ρόλος της κοινωνίας της γνώσης στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης”- Δ. Μάγος: “Διάσκεψη της Λισσαβόνας”- Δ. Τριάντης: “Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας”- Α. Τομαράς: “Ελάχιστα S u D o k u”

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Εκπαίδευση

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i11.938

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.