Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Θέμα πτυχιακής Εργασίας: Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του ΤΕΙ-Α- Μεταπτυχιακά προγράμματα- Βιβλιοθήκη στο κτήριο της οδού Θηβών- Κινητικότητα σπουδαστών στα πλαίσια του Erasmus- Εμβολιασμός φοιτητών κατά της ηπατίτιδας Β

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Νέα απ το ΤΕΙ

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i10.930

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.