Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

O Πρόεδρος του ΤΕΙ Α καθηγητής, Δ. Νίνος, υποψήφιος για το βραβείο Socrates International Award- Επισκευή του κτηρίου Σεφέρη στην Κορυτσά- Έγκριση νέου ερευνητικού προγράμματος

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


O Πρόεδρος του ΤΕΙ υποψήφιος για το βραβείο Socrates International Award- Επισκευή  κτηρίου Σεφέρη στ- Έγκριση νέου ερευνητικού προγράμματος

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i10.926

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.