Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Άρθρα- απόψεις

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Άρθρα- απόψεις: Τα ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα στη διατροφή του ανθρώπου: Μ. Μπρατάκος- Η ατελής οστεογένεση και ο θρύλος του IVAR THE BONELESS: Α. Καμμάς- Το ΤΕΙ Αθήνας υψηλά στις προτιμήσεις των υποψηφίων Δ. Νίνος- KV 314 - Κοντσέρτο για φλάουτο ή για ομποε Στ. Φραγκόπουλος- Μεθοδολογία κατάρτισης προγραμμάτων σπουδών: Ι.Δ. Μπουρής- παγκόσμια ημέρα εξάλειψης του αναλφαβητισμού

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i10.919

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.