Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Εξελικτική πορεία των ΤΕΙ, από την ίδρυσή τους έως σήμερα

Ιωάννης Τσάκης

Περίληψη


Ομιλία του καθηγητή Ι. Τσάκνη στη διαρκή επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i9.887

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.