Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Η ανώτατη τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα: κι όμως υπάρχει λύση

Περικλής Λύτρας

Περίληψη


Συνέντευξη του Περικλή Λύτρα, στην ηλεκτρονική εφημερίδα TravelDailyNews

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i9.886

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.