Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Εκπαίδευση: μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ΤΕΙ Αθήνας

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Εκπαίδευση

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i9.883

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.