Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Θεσμικά

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Επιστολή διαμαρτυρίας του Συμβουλίου του ΤΕΙ στο Προεδρείο της Ακαδημίας Αθηνών- Απόφαση του Συμβουλίου της ΣΤΕΦ σχετικά με το Προσχέδιο του Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής- Το ΣΑΤΕ και οι συνέπειες «της βάσης του δέκα»: Μ. Μπρατάκος- Νέα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i9.881

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.