Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Ανοιχτή συζήτηση με θέμα : «φύλο και ισότητα»- Η τοπογραφία στο ΤΕΙ-Α- Leonardo Da Vinci- Η ετικέτα των τροφίμων-Υγιεινή και ασφάλεια άρτου & αρτοσκευασμάτων.

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Ανοιχτή συζήτηση- Τοπογραφία στο ΤΕΙ-Α- Leonardo Da Vinci- Η ετικέτα των τροφίμων

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i8.865

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.