Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Επαγγελματικά δικαιώματα- 6ο Πανελλήνιο συνέδριο δημόσιας υγείας & υπηρεσιών υγείας- ηλεκτρονικά περιοδικά- Βιβλιοδεσία ελληνικών & ξενόγλωσσων περιοδικών- Βραβείο- Προτάσεις για Τ.Ε.Ι.

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Νέα για Τ.Ε.Ι.

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i8.862

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.