Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

ΕΠΥ- ΠΗΓΑΣΟΣ- Ανακοίνωση κωφών- πρόγραμμα κωφών- Η εκπαίδευση των κωφών, βαρήκοων ατόμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


ΕΠΥ- ΠΗΓΑΣΟΣ- πρόγραμμα κωφών- εκπαίδευση κωφών, βαρήκοων ατόμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i7.533

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.