Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Eπιτυχία εργαστηρίου RDTL- συνέδριο «Communicating European Research- CER 2005»- Εκθεση φωτογραφίας στη Ν.Υόρκη από εκπαιδευτικό του ΤΕΙ Αθήνας- Εκλαϊκευμένη συγγραφική εργασία για το ευρύ κοινό- Το ΤΕΙ Αθήνας μέλος της UNESCO για την εκπαίδευση της ΑΠΕ

Τεχνολογικά Χρονικά

ΠερίληψηΣημαντική επιτυχία του εργαστηρίου RDTL- Συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό συνέδριο «Communicating European Research- CER 2005»- Εκθεση φωτογραφίας στη Ν.Υόρκη από εκπαιδευτικό του ΤΕΙ Αθήνας- Εκλαϊκευμένη συγγραφική εργασία για το ευρύ κοινό από εκπαιδευτικό του Ιδρύματός- Το ΤΕΙ Αθήνας μέλος του δικτύου της UNESCO για την
εκπαίδευση της ΑΠΕ
Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i6.44

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.