Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Νέα του ΤΕΙ

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Νέα του ΤΕΙ - Νέα από τις Σχολές και τα Τμήματα του ΤΕΙ - Νέα από τις Υπηρεσίες του ΤΕΙ - Νέα Καθηγητών του ΤΕΙ - Νέα έντυπα του ΤΕΙ - Ο Τύπος έγραψε...

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i34.3303

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.