Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Θεσμικά

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Μέλη Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας - Νέα Πρωτόκολλα Συνεργασίας (με Πανεπιστήμια της Κίνας, του ΙΔΒΕ με τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου "Σ.Τ.Ε.Κ.", μεταξύ του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας με το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ.)

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i34.3302

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.