Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Επιστολές

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Επιστολές προς τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας (εισερχόμενες) - Επιστολές του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας (εξερχόμενες)


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i32.3293

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.