Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Φοιτητικά Νέα

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Βραβείο φωτογραφίας σε απόφοιτο του ΤΕΙ Αθήνας - Βραβείο φωτογραφίας σε φοιτήτρια του ΤΕΙ Αθήνας - Παρουσίαση μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών σε μορφή poster - Θεατρική ομάδα του ΤΕΙ Αθήνας - Έκθεση αφίσας φοιτητών του Τμήματος Γραφιστικής «150 Χρόνια Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο» - Έκθεση φοιτητικών εργασιών στην Αίγινα «Ο Πύργος του Μαρκέλλου: Μία άλλη Οπτική» - Εκθεση μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΤΕΙ Αθήνας, Μαρίνας Προβατίδου «Γράψε μου τα Όνειρά σου» - Αθλητικές Δραστηριότητες ΤΕΙ Αθήνας 2016 - Αθλητικές Δραστηριότητες ΤΕΙ Αθήνας 2014-2015 - Το ΤΕΙ Αθήνας συμμετείχε στον 6ο Εθνικό Διαγωνισμό
ECOTROPHELIA


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i32.3292

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.