Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Εκπαιδευτικά

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Συν-διαμορφώνοντας το νέο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό τοπίο - Επιβράβευση 32 πρωτευσάντων πτυχιούχων του ΤΕΙ Αθήνας - Ο πρέσβης της Παλαιστίνης - Ευρωπαϊκό κέντρο εξετάσεων
της αραβικής γλώσσας - Επίτιμος Καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας ο Υπουργός Παιδείας της Κύπρου Κώστας Καδής - Ο καθηγητής Αρ. Κοντογεώργης σε εκδηλώσεις και Διεθνές Συνέδριο στην Κίνα - Επίσκεψη του προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας στο Πανεπιστήμιο Roston-on-Don της Ρωσίας - Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Μετονομασία τμήματος - Σχολές και Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας.


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i32.3289

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.