Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Θεσμικά

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Μέλη Συνέλευσης ΤΕΙ Αθηνας - Θλίψη για τις προτάσεις - Επαφές Μ. Μπρατάκου - Εξωτερική Αξιολόγηση του ΤΕΙ Αθήνας - Πρωτόκολλα Συνεργασίας - Πανεπιστήμια της Κίνας - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ) - Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία - Το ΤΕΙ Αθήνας Πανευρωπαϊκό
Κέντρο Πιστοποίησης Αραβικής Γλώσσας - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) της Ελλάδας - Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i32.3288

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.