Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

H έννοια και η αναγκαιότητα της «επιχειρηματικότητας»

Αντώνης Καμμάς

Περίληψη


έννοια και αναγκαιότητα «επιχειρηματικότητας»

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i6.32

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.