Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Φοιτητικά νέα

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Φοιτητές δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου στα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ- Ρύθμιση θεμάτων διαγραφών φοιτητών- Φοιτητές Γραφιστικής επιμελούνται τα «Τεχνολογικά Χρονικά»- Αθλητισμός- Φοιτητικός Φωτογραφικός Διαγωνισμός- Έκθεση/Διαγωνισμός Φοιτητικών Εργασιών “Restaurant ID 2014 Student's Choice”

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i30.1537

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.