Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Θεσμικά

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Μέλη Συνέλευσης ΤΕΙ Αθήνας- Πρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας «Η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση... απλώς επιταχύνει το τέλος μας» - Πρόεδρος του ΣΑΤΕ ο Δημήτριος Νίνος- Κατατέθηκε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων- Εκπρόσωπος του ΥΠΑΙΘ στο ΣΑΤΕ ο Περικλής Λύτρας- Το υπόμνημα που παρέδωσαν οι Πρόεδροι των ΤΕΙ στον Α. Λοβέρδο- Και οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ θα γίνονται διευθυντές στο δημόσιο- 1η Τακτική Σύνοδος Προέδρων - Αν Προέδρων ΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ- Ρυθμίσεις για το επάγγελμα του Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου- Ποιοι ερευνητές δεν πληρώνουν ΦΠΑ- Ρύθμιση είσπραξης πόρων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων- Ρύθμιση για τα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ- Το ΦΕΚ του νέου Μνημονίου για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i30.1533

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.