Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Εκπαιδευτικά

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Μ. Μπρατάκος: "Η αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων"- ΠΜΣ «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων»- «ΙΔΒΕ» Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i29.1525

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.