Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Θεσμικά

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


H Συνέλευση του ΤΕΙ Αθήνας- Το Συμβούλιο Ιδρύματος- Σύντομα μηνύματα από τους Αναπληρωτές Προέδρου- Νέοι Διευθυντές σε δύο Σχολές του ΤΕΙ Αθήνας- Σύνοδος Προέδρων - Αν. Προέδρων των ΤΕΙ- Επιστολές του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i29.1524

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.