Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Θεσμικά

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Επιστολή του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας προς τον Πρωθυπουργό- Θέσεις του ΤΕΙ Αθήνας για το σχέδιο νόμου- Δελτίο τύπου της Συνόδου Προέδρων - Αντιπροέδρων ΤΕΙ

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i25.1479

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.