Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Εκπαιδευτικά

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Προεδρικά Διατάγματα για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Τμημάτων των ΤΕΙ- Απόφαση της ΟΣΕΠ - ΤΕΙ για τη μεταρρύθμιση στα ΑΕΙ- Πρόταση του Συλλόγου ΕΠ του ΤΕΙ-Α για την αναμόρφωση των ΑΕΙ- Γ. Γιαννακόπουλος, Γ. Παναγιάρης: "Για μια σύγχρονη Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση"- Ν. Χιωτίνης: "Περί πανεπιστημιακού Ασύλου"

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i24.1468

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.