Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Θεσμικά

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Νέο Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας- Έκτακτη Σύνοδος των Προέδρων των ΤΕΙ- Oμιλία του Προέδρου, Δ. Νίνου στη Σύνοδο «Διάλογος για την Παιδεία»- Επιστολή προς την Ειδική Γραμματέα ΕΥΔ ΚΠΣ, κ. Ιφιγένεια Ορφανού

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i22.1446

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.