Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Θεσμικά

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


41η Σύνοδος Προέδρων - Αντιπροέδρων ΤΕΙ Προτάσεις του ΤΕΙ Αθήνας προς την Υπουργό Παιδείας Συνεδρίαση Προέδρων Επιτροπών Ερευνών Έκτακτη Σύνοδος Προέδρων - Αντιπροέδρων ΤΕΙ Επιστολές του Προέδρου κ. Νίνου προς την Υπουργό Παιδείας, κ. Άννα Διαμαντοπούλου Επιστολή της ΟΣΕΠ - ΤΕΙ προς τον Υπουργό Οικονομικών

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i20.1421

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.