Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Θεσμικά

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Έκτακτη Σύνοδος Προέδρων - Αντιπροέδρων ΤΕΙ- Δελτίο τύπου της Γραμματείας της Συνόδου- Επιστολή της ΟΣΕΠ - ΤΕΙ προς τον Υπουργό Παιδείας- Μ. Μπρατάκος: "Το ζήτημα των Κολεγίων σε 10 αλήθειες"

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i18.1406

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.