Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Παρουσίαση της Συντακτικής Επιτροπής- επιτροπής εκπαίδευσης και ερευνών

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i18.1403

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.