Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Θεσμικά

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


1η Σύνοδος Προέδρων - Αντιπροέδρων ΤΕΙ- Αποτελέσματα συνεδρίας Προέδρων ΕΛΚΕ- Απόφαση Συνόδου για κινητοποιήσεις- Ανοικτή επιστολή του Προέδρου προς την Υπουργό Παιδείας, κ. Άννα Διαμαντοπούλου

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i19.1393

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.