Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Εκπαίδευση

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο "Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας" Προφίλ του τμήματος Νοσηλευτικής(σπουδές στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)- Ι. Χάλαρης: "Αξιολόγηση στο ΤΕΙ Αθήνας"- Π. Αξαόπουλος: "Το ΤΕΙ Αθήνας ανοίγει το "δρόμο της ανανεώσιμης ενέργειας" προς τη κεντρική Ασία"- Αφιέρωμα: Έτος Γιάννη Ρίτσου

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i16.1018

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.