Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Θεσμικά

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Σύνοδος Προέδρων - Αντιπροέδρων ΤΕΙ- Επιστολή του Προέδρου του ΤΕΙ-Α προς τη Σύνοδο Προέδρων- Επιστολή του Προέδρου του ΤΕΙ-Α προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα τη “Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων”- Απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας Τετραετής Προγραμματισμός Σύσκεψη των Προέδρων των EE&E

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i15.1003

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.