Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Ιούνιος 2001 – Νοέμβριος 2005:η ανωτατοποίηση επέτυχε..τα Τ.Ε.Ι. όμως τι έγιναν ;

Περικλής Λύτρας

Περίληψη


Δεν παρατίθεται περίληψη


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i5.10

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.