Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Εκδότης

  1. Μιχαήλ Μπρατάκος, Πρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας

Συντακτική Επιτροπή

  1. Περικλής Λύτρας, Αν. Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας
  2. Αικατερίνη Λυκερίδου, Αν. Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας
  3. Δήμος Τριάντης, Αν. Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας
  4. Παναγιώτης Καλδής, Αν. Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.