Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Πολιτικές ενότητας

Γενικά

  • Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές
  • Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί
  • Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Ενημέρωση

  • Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές
  • Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί
  • Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Άρθρα

  • Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές
  • Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί
  • Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση
 

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.