Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Ταχυδρομική Διεύθυνση

ΤΕΙ Αθήνας
Αγίου Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω
Αθήνα

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Μιχαήλ Μπρατάκος
Πρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eee@teiath.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Διαχειριστής
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: admin@admin.gr

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.