Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

12. ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (PhyBack PBK-2C) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Φάνος Μιχαήλ, Χαράλαμπος Πέτρου, Μαρία Νικολάου, Ιωάννης Κωτσάκης, Χρυσόστομος Γιάλλουρος, Γεωργία Κουλέρμου

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hswhcu.v0i4.2841

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.