Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

6. ΕΞΕΛΚΩΜΕΝΟ ΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΑΚΤΙΝΟΝΕΚΡΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Ηρ. Δεληκωνσταντίνου, Ανδρέας Γραββάνης, Ειρήνη Γκαμάτση, Π. Τριγκάζης, Ευγενία Κυριοπούλου, Α. Μπασακίδης, Δημοσθένης Τσούτσος

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hswhcu.v0i4.2835

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.