Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

4. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ιωάννης Παραλίκας, Τιμόθεος Σακελλαρίδης, Αθανάσιος Κρασάς, Κων/νος Νεοφώτιστος, Πολύβιος Δρόσος, Κωνσταντίνα Ρωμανά, Βίκτωρας Παναγιωτακόπουλος, Μιχάλης Αργυρίου, Χρήστος Χαρίτος, Ιωάννης Κοκοτσάκης

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hswhcu.v0i4.2833

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.