Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

2. ΒΑΡΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΣΙΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ

Κ. Ευθύμογλου, Ε. Μιχαηλίδου, Ι. Λουκάς, Φ. Γεντίμη, Χ. Πλαταράς, Νικόλαος Πονηρός, Μενέλαος Βασιλείου

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hswhcu.v0i4.2831

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.