Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

S1.3. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΝΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΣΦΥΪΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΡΗΜΝΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΝΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΣΦΥΪΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ-LAPf: ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χαράλαμπος Πέτρου, Gemma Pons, Emanuel Fernandez, Ruben V. Guerrero, Jaume Masia, Γεωργία Κουλέρμου

Περίληψη


S1: 09.00 - 10.00 Αίθουσα: «Συμβουλίου»

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hswhcu.v0i6.2584

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.