Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ουρανία Καστανά
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
Τηλέφωνο: 210-7669831
Φαξ: 210-7709831
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: castana_ourania@yahoo.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Μαρία Χαρχαρίδου
Τηλέφωνο: 210-7669831
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mcharcha@otenet.gr

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.