Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Άτομα Νεαρής Ηλικίας και Κάπνισμα - Μέρος 1 Αιτίες Έναρξης, Επιδημιολογία και Επιπτώσεις στην Υγεία Παιδιών και Εφήβων

Παντελεήμων Περδικάρης, Βασιλική Μάτζιου

Περίληψη


Το κάπνισμα αποτελεί μια εθιστική συνήθεια που συχνά αρχίζει από την παιδική και την εφηβική ηλικία, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται ότι προκαλεί το θάνατο σε 4,9 εκατομμύρια ενήλικες κάθε χρόνο. Η συνεχής ελάττωση του ορίου ηλικίας, κατά την οποία αρχίζει η συνήθεια της κατανάλωσης καπνού και προϊόντων του κατά την παιδική ηλικία έχει ως συνέπεια τη μακροχρόνια έκθεση στη βλαπτική δράση του καπνού και την αδυναμία διακοπής της καπνισματικής συνήθειας. Οι κυριότερες αιτίες για την έναρξη του καπνίσματος σε νεαρή ηλικία είναι το κάπνισμα των γονέων ή των αδελφών στο σπίτι, η ευκολία προμήθειας καπνού και προϊόντων αυτού, το κάπνισμα των φίλων και των συμμαθητών, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, η επίδραση της διαφήμισης του καπνού και των προϊόντων του και ο μιμητισμός ηθοποιών που προβάλλονται να καπνίζουν στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, δηλαδή τα κοινωνικά πρότυπα μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ). Ο καπνός μπορεί να βλάψει τα άτομα νεαρής ηλικίας με τρεις τρόπους: (α) κατά τη διάρκεια της κύησης, όταν η μητέρα είναι καπνίστρια, (β) με την παθητική εισπνοή καπνού (παθητικό κάπνισμα) και τη βλαπτική επίδραση στο αναπνευστικό σύστημα κατά τη διάρκεια της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας και (γ) με το ενεργητικό κάπνισμα και τη βλαπτική του επίδραση στο αναπνευστικό και στο καρδιαγγειακό σύστημα. Συνεπώς, αποτελεί σημαντική
πρόκληση των επαγγελματιών υγείας η ανάπτυξη στρατηγικών για την ελάττωση των βλαπτικών επιπτώσεων του καπνίσματος στην υγεία των νέων, με στόχο την αποφυγή έναρξης του καπνίσματος ή και τη διακοπή του εφόσον το έχουν ήδη αρχίσει


Λέξεις κλειδιά


Εκπαίδευση για την υγεία, ενδομήτρια έκθεση, εφηβεία, κάπνισμα, παθητικό κάπνισμα

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v54i2.3222

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.